Crkva sv. Ilije

Ostatci crkve Sv. Ilije nalaze se na južnoj strani polukružnog zaljeva u kojemu je jedino otočko naselje. Smještena je u predjelu zvanom Sutjonik, nedaleko od puta koji vodi prema predjelu Balakovo, na povišenom podnožju brda. To je jedna od rijetkih naših predromaničkih crkava, možda i jedina, koja je posvećena kultu toga starozavjetnog sveca. Do ostataka crkvice vrlo teško je doći jer je prilazni put prekinut privatnim posjedima. Ostatci crkve istraženi su i konzervirani u šezdesetim i sedamdesetim godinama prošlog stoljeća. S vremenom je crkva ostala bez zapadnog pročelja i krova, a njihovim je rušenjem nestala i prvotna četvrtasta kupola. Dimenzije cijele crkve su 5 x 2,5 m. I prema dimenzijama i prema svim ostalim značajkama, može se reći da je crkva Sv. Ilije građena u 11. st., vjerojatno u njegovoj drugoj polovici, u doba kada je dubrovačka nadbiskupija postala metropolitanska i možda propisala ili preporučila takav kupolni tip crkava.

1 komentar: