Crkva Sv. Ivana Krstitelja

Na Ivanjem brdu koje nadvisuje naselje i zapadni dio otoka nalazi se sačuvana crkva Sv. Ivana Krstitelja. Izgrađena je u 11. st., možda i nad ostacima neke prijašnje starokršćanske građevine. Naime uočeno je da se sadašnja izvorna predromanička crkva koristila nekim starokršćanskim ulomcima pa se pretpostavlja da bi njezina lokacija mogla biti i potencijalno arheološko nalazište za prijašnje razdoblje. Don Vicko Lisičar inače tadašnji lopudski župnik, zaključuje kako je crkva građena u 9. ili 10. st. Kako ona prema svojim stilskim značajkama gotovo sigurno potječe iz 11. st., ipak je mogu će da je na istome mjestu stajala još neka crkva. A o tome mogu konačna stajališta dati tek temeljita arheološka istraživanja. U 14. st. osnovnoj je crkvi sa zapadne strane pridodana jedna cijela nova crkva s gotičkim i renesansnim motivima na pročelju (rozeta, kapiteli…), pa je predromanička crkva postala svetištem dogradnje. Vjeruje se da je tako dograđena crkva bila matična crkva Lopuda sve do početka 15. st. Uz crkvu je poslije nadograđen i samostan časnih sestara s grobljem. Postoje podaci da je prvi ukop na tom novom groblju (groblje je bilo oko svake stare crkve) obavljen 1657., a posljednji 1811. Od svih su prigradnja danas ostali samo vanjski zidovi, ali se služba Božja ipak u njoj prigodno odvija jednom na godinu na dan sv. Ivana Krstitelja – 24. lipnja.

Posebnost je crkve Sv. Ivana Krstitelja i u tome što su joj u unutrašnjosti, u određenom ritmu na početku bačvastog svoda i u apsidi, ugrađene brojne zemljane posude (žare, amfore) koje su iznutra glatke i sasvim dobro očuvane. Ugrađene keramičke posude ujedno svjedoče o bizantskom utjecaju u oblikovanju jednobrodnoga kupolnog tipa. Pretpostavlja se da su ugrađivane zbog bolje akustike, no u crkvi Sv. Ivana Krstitelja ima ih znatno više nego drugdje. Temeljiti ih je Lisičar nabrojio čak 19. On je dakako izmjerio i dimenzije crkve (6,35 x 2,30 m). Usto je dodao da je izvorna crkva
najvjerojatnije imala i trijem (3,75 x 5,5, m).

Nema komentara:

Objavi komentar