Lopuđanin Kristo Martolosić

U XVI. st. Lopud je bio jedno od istaknutih pomorskih žarišta dubrovačke države. Lopudski pomorci su bili poznati kao vješti i neustrašivi moreplovci koji su se u pomorstvu istakli ne samo na svojim, dubrovačkim brodovima već i na tuđim jedrenjacima- trgovačkim i ratnim. Jedna od značajnijih pomorskih ličnosti s Lopuda zacijelo je i Kristo Martolosić. Pripada staroj pomorskoj obitelji s otoka Lopuda koja je raspolagala s nekoliko vlastitih jedrenjaka. Kristo Martolosić je stekao pomorsku naobrazbu na provjeren, klasičan način: tradicionalnom mornarskom praksom na trgovačkim jedrenjacima. Kapetan Krsto Martolosic napušta svoju domovinu i ulazi u španjolsku pomorsku službu kao gotov i spreman pomorski stručnjak, pa nismo iznenađeni da mu španjolski dvor povjerava zapovjedništvo oceanskih galijuna španjolske ratne mornarice. Kristo Martolosić je poduzimao uspješne pomorsko-ratne operacije na otvorenom moru i uz obale Europe i Afrike. Također je obavio određene zadatke u dvjema ekspedicijama oko otočja Srednje Amerike. Za zasluge u mnogobrojnim pomorskim pothvatima španjolski je dvor Martolosića odlikovao posebnim odlikovanjima i visokim nagradama. Admiral Kristo Martolosić umro je u Napulju 1628. godine i bio sahranjen uz državničke počasti. U svojoj oporuci ostavlja mnogo zlata svome rodnom Lopudu, a namijenio ga je bio dovršenju zvonika crkvice Sv.Trojstva u Lopudu.

Nema komentara:

Objavi komentar