Crkva sv. Križa

Crkva Sv. Križa bila je u vlasništvu Miha Pracata, i bila je dosta velika. Imala je 12 m i 40 cm duljine, njezina je apsida bila 4 m i 40 cm, dakle skupa s apsidom gdje je bio glavni oltar, bila je duga skoro 17 m, a široka 8 m. Oltar je bio cijeli od kararskog mramora sa krasnom slikom sv. Križa na platnu, koji je oltar zajedno sa slikom prenesen u crkvu sv. Marije od Špilice. U ovoj crkvi bile su također dvije umjetničke slike. Jedna je Isusovo Porođenje od Correggio (Antonio Allegri 1494-1534) ili njegove škole. To je velika uljena slika na platnu, zaokružena na vrhu. Visoka je 280 cm, široka 166 cm. Druga slika predstavlja sv. Mateja, to je uljena slika na platnu, zaobljena na vrhu, skoro istog oblikai veličine kao prva. Obje slike se nalazu nad pobočnim vratima fasade dubrovačke katedrale. Od ove lijepe crkve danas je sačuvan samo prostor dug 5 m, a širok 440 cm, u kojem je bio glavni oltar sv. Križa. Još je taj prostor pokriven sa kamenitim svodom. Na obje strane oltara su dva prozora. Posve je dobro sačuvana mensa oltara duga 240 cm i mali zvonik za jedno zvono. Ovaj je prostor bio upotrebljavan za bogoslužje, kasnije kako je krov crkvenog broda bio pao, tako je apsis prijašnje velike Pracatove crkve bio pretvoren u malenu kapelicu, a brod crkve postao njezinim dvorištem. Od crkvenog broda ostale su samo ruševine, koje nas uvjeravaju o krasnoj nekadašnoj Pracatovoj crkvi.Nema komentara:

Objavi komentar