Crkva sv. Nikole Grčkog

Crkva Sv. Nikole Grčkog nalazi se na podanku brda Polačica (s 214 m najvišeg na otoku) sa strane Kuka i sjeverno od Sv. Ivana Krstitelja i Sv. Petra. Ta crkva ima neobično ime
zbog činjenice što na obali, u okviru dominikanskog samostana, postoji istoimena crkva. Da bi se te dvije crkve razlikovale, starija je dobila pridjev "grčki" čime je istaknuta njezina starost i vrijeme nastanka, dakle u vrijeme Bizantskoga Carstva i ne treba je povezivati s antičkom Grčkom. Posebnost je ove crkve u tome što na vanjskim zidovima postoje plitke niše koje završavaju dvostrukim lukovima, a to se susreće vrlo rijetko.Inače zidovi su raščlanjeni iznutra i izvana. U unutrašnjosti se nalazi kameni stipes, a u apsidi se pri dnu naziru i tragovi fresaka kojih na Lopudu inače ima vrlo malo. Valja dodati da je pokraj crkve, uz njezin sjeverni rub, bila izgrađena cisterna s bačvastim svodom.Isto tako ovo je jedna od rijetkih crkvica koja je građena na blagoj padini pa je jedan njezin dio, onaj uz cisternu, djelomično i ukopan.

Nema komentara:

Objavi komentar