Lopud u XV. i XVI. stoljeću

U spisima dubrovačkog državnog arhiva nalazi se, kako su u XV. stoljeću Šipan i Koločep imali nekoliko svojih brodova, ali se za Lopud ne zna ništa, već nalazimo pri koncu XV. stoljeća, da je imao nekoliko, ali posve malenih brodova. Tada je Senat dubrovačke Republike koncem XV. stoljeća počeo ostvarivati svoj plan, da pomogne Lopuđanima graditi trgovačke brodove, koji će kao pomorci na glasu, veoma vješti raznositi trgovinu po onda poznatom svijetu, da sebe, odnosno svoje rodno mjesto Lopud, obogaćuju, a Republici donose ogromno bogatstvo i još veću slavu. Zato je Republika i sagradila na Lopudu tako zvanu „Loggia“, da bude pristanište i sigurni zaklon brodovima, odnosno trgovcima iz Dubrovnika, Italije i Levanta. Lopud je bio Republici djelomična baza njezinih trgovačkih brodova, po kojima se Republika jedino mogla napredovati i obogatiti.
 U XV. dakle stoljeću počelo se mjesto na Lopudu razvijati pomoću jake i velike pomoći Republike u gradnji trgovačkih brodova, i što se je to više množilo i bolje razvijalo, ujedno se je i obogaćivalo, a tako je raslo i pučanstvo, koje je gradilo svoje kuće blizu morske obale. Nakon što se mjesto mjesto Lopud povećalo, te sa strane moralne i duševne nije mogao sam župnik sa dva pomoćnika izvršavati pastoralni rad, Republika i tomu dolazi u pomoć, te šalje 1482. svoje Dominikance. Dominikanci onda u svome samostanu uređuju osobitu školu, te uče lopudsku mladež početnim naukama. A nakon što je Lopud bio tako i duševno opskrbljen, hoće Republika prije svršetka XV. stoljeća, da ga obrani i osigura od čestih navala gusara, pa godinu dana iza dolaska Dominikanaca šalje Franjevce, koji uz pomoć bogatijih Lopuđana, a nadasve obilatom potporom Republike sagrade 1483. godine crkvu, samostan sa zvonikom od 30 metara i čvrstu tvrđavu baš na ulazu u lopudski zaljev, da bude ujedno i utočište, jer pred golemom silom nemilih gusara, tu je moglo naći zaklonište i tisuću ljudi. Zbog bolje obrane Lopuđani sagrade još mnoštvo obrambenih kula i tvrđava. No Lopudu nije bio dosuđen dug život. Koncem XVI. stoljeća počeo je nazadovati zbog opadanja trgovine. Uzrok propasti brodova i trgovine grada Lopuda je onaj isti kao i za Dubrovnik. Povijesna je činjenica da je grad Dubrovnik bio u opadanju već u početku XVII. stoljeća zbog toga što su nizozemski, engleski i francuski brodovi počeli već tada trgovati s Levantom i time činili veliku konkurenciju Dubrovniku, zbog jeftinijih utovara robe i zbog toga što su ti brodovi bili i bolje naoružani.

Nema komentara:

Objavi komentar